Ks.Prof Józefa Tischner

Strona główna


Widok na Tatry

Gorce

Pucołowski Stawek 

Ksiądz profesor JÓZEF TISCHNER (1931 - 2000)
był filozofem, eseistą, publicystą i kaznodzieją, przyjacielem Jana Pawła II. Urodził sie w Starym Sączu, jego rodzice byli nauczycielami. W 1949 roku ukończył Liceum Humanistyczne w Nowym Targu, w 1950 roku wstapił do Krakowskiego Seminarium Duchownego, a w 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1968 roku związany był z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Filozofii Człowieka. Wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. W latach 70-tych odprawiał w kościele św. Marka słynne msze dla przedszkolaków, pełnił również obowiązki duszpasterza krakowskiej inteligencji. W tym czasie współpracował już z miesięcznikiem "Znak" oraz z "Tygodnikiem Powszechnym" . W 1980 roku został kapelanem NSZZ "Solidarność" , w wydanej w 1981 roku "Etyce solidarności" zawarł filozoficzne wytłumaczenie fenomenu tego ruchu społecznego. Od 1982 roku jako kapelan Związku Podhalan zainicjował tradycję sierpniowych mszy świętych w intencji ojczyzny w kaplicy pod Turbaczem. Był on jednym ze współzałożycieli, a także prezesem Wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku.
Ksiądz Józef Tischner otrzymał doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, był laureatem wielu nagród, a wśród nich - Kawalerem Orderu Orła Białego. Jego najważniejsze dzieła to: "Świat ludzkiej nadziei", "Filozofia dramatu", "Spór o istnienie człowieka", "Nieszczęsny dar wolności", "Myślenie według wartości", "W krainie schorowanej wyobraźni", "Polski kształt dialogu", "Historia filozofii po góralsku".